"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok 2015 w wysokości 21 246 943,75 zł zostanie przeznaczony na:
- wypłatę dywidendy o charakterze pieniężnym w wysokości 6 112 617,80 zł tj. 0,20 zł na akcję,
- kapitał zapasowy w wysokości 15 134 325,95 zł" - podano w komunikacie.

W ubiegłym roku akcjonariusze podjęli decyzję o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 213,7 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)