Grupa Lotos opublikuje wyniki za I kwartał w czwartek, 28 kwietnia.

Analitycy z siedmiu domów maklerskich uwzględnionych w prognozie szacują, że skonsolidowane przychody spółki w I kwartale wyniosły od 3 919 mln zł do 4 80 mln zł, przy konsensusie na poziomie 4 222,69 mln zł wobec 5 131,49 mln zł przychodów przed rokiem.

W I kwartale 2016 roku Grupa Lotos mogła osiągnąć skonsolidowany wynik operacyjny w wysokości od 25 mln zł do 150 mln zł, przy konsensusie na poziomie 89,09 mln zł zysku wobec 267,72 mln zł zysku operacyjnego przed rokiem.