"Grupa kapitałowa Lotos wykazała za I kw. 2016 r. zysk operacyjny w wysokości 137,8 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 122,1 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 7,5 mln zł, strata operacyjna pozostałej działalności -0,6 mln zł, powiększone o korekty konsolidacyjne w wysokości 8,8 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej)" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników za IV kw.

"Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg LIFO) za I kw. 2016 r., z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej, (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 547,1mln zł (+12,5% vs. IV kw. 2015 r. i +18,6% vs. I kw. 2015 r.)" - napisano dalej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 22,7 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)