Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 65,97 mln zł zysku. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie -101 mln zł do +273 mln zł

Zysk operacyjny wyniósł 137,77 mln zł wobec 267,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 935,95 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 5 131,49 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 25-150 mln zł, przy konsensusie na poziomie 89,09 mln zł. Szacowali oni, że przychody spółki w ostatnim kwartale wyniosły 3 919 - 4 800 mln zł, przy konsensusie na poziomie 4 222,69 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 158,36 mln zł wobec 11,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2015 r. Grupa Lotos odnotowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)