Zysk operacyjny wyniósł 12,74 mln zł wobec 9,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,31 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 37,07 mln zł rok wcześniej.

"Do najważniejszych czynników, które wpłynęły na wynik osiągnięty w omawianym okresie sprawozdawczym można zaliczyć: realizację kontraktów informatycznych zawartych w poprzednich okresach, pozyskanie i realizację w bieżącym kwartale istotnych kontraktów informatycznych, sezonowe wahania popytu na produkty oferowane przez spółkę - cech charakterystyczną dla branży informatycznej jest występująca sezonowość sprzedaży, dobre wyniki sprzedaży systemu Mobile Touch zarówno w Polsce, jak i na rynku europejskim" - czytamy w raporcie

W ramach Grupy Kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.

(ISBnews)