Zysk operacyjny wyniósł 10,22 mln zł wobec 4,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 172,08 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 128,04 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 4,98 mln zł wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)