Labo Print jest 483. spółką notowaną na głównym rynku oraz 3. debiutem na tym rynku w 2016 roku.

Do obrotu weszło: 3 mln praw do akcji serii B i 18,5 mln akcji serii A.

W połowie kwietnia Master Pharm wznowił ofertę publiczną, którą zawiesił w grudniu ub.r. ze względu na sytuację rynkową. W ofercie publicznej Master Pharm sprzedał 4,85 mln akcji o łącznej wartości 29,1 mln zł, przy czym 18 mln zł stanowią środki pozyskane z nowej emisji.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. W 2015 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 49,1 mln zł.

(ISBnews)