Strata operacyjna wyniosła 9,9 mln euro wobec 5,16 mln euro straty rok wcześniej.

"Wskaźnik EBITDA, jeden z najistotniejszych wskaźników dla firm z branży nieruchomości, który nie podlega zniekształceniom wskutek typowych dla branży procedur wyceny, wzrósł w związku z zyskami ze sprzedaży lub wyłączeniem niektórych nieruchomości z konsolidacji z 17,1 mln euro w roku 2014 o 71% do 29,3 mln euro. Odpisy amortyzacyjne i straty z wyceny nieruchomości rosyjskich wynoszące -39,2 mln euro spowodowały jednak obniżenie wskaźnika EBIT z -5,2 mln euro do -9,9 mln euro" - czytamy w komunikacie.

Warimpex podkreśla, że wynik netto jest w dużym stopniu odzwierciedleniem trudnej sytuacji na rynku rosyjskim.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,9 mln euro w 2015 r. wobec 73,85 mln euro rok wcześniej.

"Spadek obrotów w hotelach związanych z Rosją oraz mniejsza liczba pokoi, będąca skutkiem sprzedaży hoteli, spowodowały spadek całościowych przychodów ze sprzedaży o 12% do 54,5 mln euro. Przychody grupy ze sprzedaży spadły o 16% do 61,9 mln euro" - napisano także materiale.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie (WXF). W ciągu ostatnich 25 lat Warimpex zrealizował projekty rozwojowe w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 1 mld euro.

(ISBnews)