We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowana strata netto wyniosła 15,31 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 30,22 mln zł wobec 31,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 675,1 mln zł w 2015 r. wobec 667,53 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 17,68 mln zł wobec 14,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 6 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 2 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

(ISBnews)