"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Neuca S.A., na podstawie wniosku zarządu oraz uchwały rady nadzorczej spółki nr 3/03/2016, postanawia z kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 22 139 415 zł 00 gr. na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, w wysokości 5 zł 00 gr. brutto na każdą akcję" - czytamy w uchwale.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 7 maja, a dzień wypłaty dywidendy to 20 maja 2016 r.

W maju 2015 r. Akcjonariusze Neuki zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 19,83 mln zł, tj. 4,33 zł na akcję, z zysku za 2014 r. W poprzednim roku akcjonariusze Neuki zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 17,28 mln zł, tj. 3,8 zł na akcję, z zysku za 2013 r.

Neuca odnotowała 101,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 93,07 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2015 r. wyniosła 4,63 mln zł wobec 27,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2015 r. wyniósł 29%.

(ISBnews)