"Na wynik ten wpływ miał nowy podatek bankowy: opłata w wysokości 32,3 mln zł za dwa miesiące kwartału. Bez tego podatku, zysk netto Grupy osiągnąłby solidny poziom 169,5 mln zł w I kw. 2016 roku, tj. o 4,2% więcej niż 162,6 mln zł zysku za I kw. 2015 r. Ten roczny wzrost zysku netto w ujęciu porównywalnym został uzyskany poprzez redukcję kosztów operacyjnych i odpisów na utratę wartości kredytów, co z nadwyżką zrekompensowało nieco niższe przychody operacyjne, będące pod wpływem utrzymujących się niekorzystnych warunków działania sektora bankowego w Polsce" - podał bank w raporcie.


Zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 8,4% (lub 10,4% bez uwzględnienia nowego podatku) i poza wpływem podatku był również pod presją znacznego wzrostu kapitału o 13,8% w skali roku, podano także.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 351,14 mln zł wobec 333,31 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 134,35 mln zł wobec 156,75 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 65,32 mld zł na koniec I kw. 2016 r. wobec 66,24 mld na koniec I kw. 2015 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 135,47 mln zł wobec 148,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźniki kapitałowe Banku Millennium w ujęciu skonsolidowanym wzrosły do poziomu 17,2% (TCR) oraz 16,8% (CET1), częściowo w wyniku decyzji WZA o zatrzymaniu zysku za rok 2015. Ponadto, wskaźniki kapitałowe w ujęciu jednostkowym silnie wzrosły do 17,0% (TCR) i 16,6% (CET1).

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)