Wynik z tytułu odsetek netto (pro-forma) za I kw. 2016 roku wyniósł 364,8 mln zł i wzrósł o 3,9% w skali roku i jak podał bank "był to już trzeci, kolejny wzrost od II kw. 2015 roku, gdy wynik z tytułu odsetek osiągnął najniższy poziom po ostatnich cięciach stóp procentowych w Polsce".

Marża odsetkowa netto (na średnich aktywach oprocentowanych) w I kw. 2016 roku wyniosła 2,28% co oznacza wzrost o 1 pb w ujęciu rocznym i o 6 pb w ujęciu kwartalnym. Średni koszt depozytów w I kw. 2016 roku obniżył się o 28 pb r/r.

Wynik z tytułu prowizji netto wyniósł 134,4 mln zł, co oznacza spadek o 14,3% r/r.

"Niekorzystna sytuacja na rynkach kapitałowych w I kwartale spowodowała obniżenie poziomu prowizji uzyskiwanych z produktów inwestycyjnych. Ponadto prowizje od ubezpieczeń były niższe niż rok wcześniej ze względu na wysoką bazę w I kw. 2015 roku. Te spadki zostały częściowo zrekompensowane wyższymi prowizjami z działalności kredytowej" - czytamy w raporcie.

Wynik na działalności podstawowej wyniósł 499,1 mln zł w I kw. 2016 roku, co oznacza spadek o 1,7% r/r.

Przychody operacyjne ogółem grupy wyniosły 539,1 mln zł w I kw. 2016 roku odnotowując spadek o 1,2% r/r.

Koszty ogółem w I kw. 2016 roku spadły o 0,9% w skali roku osiągając 271,8 mln zł. W ujęciu kwartalnym koszty ogółem również uległy obniżeniu - o 1,3%.

Koszty osobowe w I kw. 2016 roku wyniosły 138,8 mln zł, co oznacza wzrost o 0,4% r/r.

Bank podał, że łączna liczba pracowników w grupie uległa obniżeniu o 123 osoby w porównaniu do stanu z marca 2015 roku osiągając poziom 5 877 zatrudnionych (etatów) - co jest zgodne z założeniami procesu optymalizacji sieci.

Wskaźnik koszty/dochody w I kw. 2016 roku osiągnął poziom 50,4%, czyli był podobny do uzyskanego przed rokiem (50,3%) oraz średniego poziomu za cały rok 2015 (bez jednorazowych opłat poniesionych w IV kw. 2015 roku).

W I kw. 2016 roku bank zapłacił specjalny podatek bankowy w kwocie 32,3 mln zł (naliczany wg stawki 0,44% rocznie od salda aktywów ogółem pomniejszonego o fundusze własne, obligacje skarbowe i kwotę wolną od tego podatku w wysokości 4 mld zł).

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)