Zysk operacyjny wyniósł 28,25 mln euro wobec 32,17 euro zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 44,31 mln euro wobec 47,2 mln euro.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 229,2 mln euro w 2015 r. wobec 230,55 mln euro rok wcześniej.

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)