Zysk operacyjny wyniósł 11,56 mln zł wobec 10,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 102,81 mln zł w 2015 r. wobec 100,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 6,07 mln zł wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)