"Zwyczajne walne zgromadzenie [...] postanawia zysk netto w kwocie 31 581 043,45 zł zrealizowany przez spółkę w 2015 roku przeznaczyć w następujący sposób:

- kwota w wysokości 12 307 247,10 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co odpowiada kwocie 1,85 zł na jedną akcję objętą dywidendą,

- kwota w wysokości 19 148 975,00 zł na kapitał zapasowy spółki,

- kwota w wysokości 124 821,35 zł na kapitał rezerwowy związany z ewentualną wypłatą dywidendy dla 67 471 akcji wyłączonych obecnie spod dywidendy (akcje własne posiadane przez spółkę), które będą mogły uczestniczyć w dywidendzie na wypadek, gdyby spółka dokonała ich sprzedaży przed dniem dywidendy" - czytamy w uchwale.

Dzień dywidendy ustalono na 13 maja a termin wypłaty dywidendy na 27 maja br.

W kwietniu 2015 r. akcjonariusze Magellana zdecydowali o przeznaczeniu 12,43 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 1,85 zł na akcję.

Magellan odnotował 43,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 50,25 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 31,58 mln zł wobec 43,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Z usług firmy korzystają międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali. Magellan od 2007 jest notowany na GPW.

(ISBnews)