Zysk operacyjny wyniósł 10,36 mln zł wobec 8,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,05 mln zł w 2015 r. wobec 39,57 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 6,34 mln zł wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych.
(ISBnews)