Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec kwietnia br. składało się:

- 3 265,0 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach Quercus Parasolowy SFIO,

- 138,3 mln zł w funduszu Quercus Absolute Return FIZ, 184,8 mln zł w funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ,

- 37,6 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 83,6 mln zł w Quercus Multistrategy FIZ

- oraz 104,7 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze Quercus)

"Wyniki inwestycyjne wszystkich naszych funduszy, za wyjątkiem jednej strategii (Quercus lev), poprawiły się, w niektórych przypadkach nawet znacząco. Największy fundusz Quercus Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 0,8%. Najwyższe stopy zwrotu po 4 miesiącach zanotowały ryzykowne strategie: Quercus Gold 20,8%, Quercus Rosja 18,8%, Quercus Turcja 17,1%, Quercus Agresywny 3,4%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return. Przykładowo Quercus Multistrategy FIZ zyskał od początku roku 3,4%, a Quercus Stabilny 2,6%. Co do wyników sprzedażowych – nabycia netto w funduszach otwartych wyniosły ok. 40 mln zł. Dobrze sprzedawały się certyfikaty Quercus Multistrategy FIZ serii 003, ale na podsumowanie musimy poczekać do końca emisji (6 maja)" - powiedział wiceprezes Quercus TFI  Paweł Cichoń, cytowany w komunikacie.

Nadal zakładamy zmienną koniunkturę na rynkach finansowych w kolejnych miesiącach. Pomimo tego mamy nadzieję, że pozytywne tendencje w naszych wynikach inwestycyjnych będą kontynuowane, dodał.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)