"Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci CCC za kwiecień 2016 wyniosły około 269 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 29,9%, narastająco za okres styczeń-kwiecień wyniosły ponad 723 mln zł i były wyższe o 17% w stosunku do roku 2015 r." - podano w komunikacie.

Przychody za okres styczeń-kwiecień wyniosły ponad 842 mln zł i wzrosły o 30% r/r.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)