"1 644 000 akcji oferowanych zostało przydzielonych inwestorom indywidualnym, 14 789 709 akcji oferowanych zostało przydzielonych inwestorom instytucjonalnym" - czytamy w komunikacie.


Ostateczna cena akcji oferowanych ustalona została na 11,5 zł.

Wcześniej pierwszy dzień notowania akcji na GPW planowany był na ok. 6 maja.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy.

(ISBnews)