Zysk operacyjny wyniósł 15,26 mln zł wobec 10,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 124,16 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 112,15 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 7,61 mln zł wobec 1,5 mln zł straty rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)