"Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej LW Bogdanka za IQ 2016 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 420,569 mln zł

EBITDA: 173,345 mln zł

EBIT: 78,885 mln zł

Zysk netto: 54 446 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym przychody ze sprzedaży netto wyniosły 419,363 mln zł, EBITDA 166,943 mln zł, EBIT: 75,033 mln zł, a zysk netto: 51,397 mln zł.

"W omawianym okresie nie nastąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki" – czytamy dalej.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2016 r., którego publikację zaplanowano na 16 maja 2016 r.

LW Bogdanka miała na koniec 2015 r. 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)