Zysk operacyjny wyniósł 58 mld HUF wobec 66,6 mld HUF zysku rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 128,6 mld HUF wobec 140,7 mld HUF rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 699,4 mld HUF w I kw. 2016 r. wobec 921,8 mld HUF rok wcześniej.

W ujęciu dolarowym spółka miała 274 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 106 mln USD zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 205 mln USD wobec 241 mln USD zysku rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 455 mln USD wobec 511 mln USD rok wcześniej.

Przychody sięgnęły 2 472 mln USD w porównaniu z 3 355 mln USD rok wcześniej.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 5 rafinerii). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)