Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na podstawie danych na dzień 1 czerwca br., podano w komunikacie.

W połowie kwietnia akcjonariusze MOL zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie 55 mld HUF w formie dywidendy, upoważnieniu zarządu do skupu maksymalnie 25% akcji i obniżeniu kapitału. Spółka pokryje stratę netto za 2015 r. z zysków zatrzymanych.

W 2015 r. MOL miał 256,6 mld HUF skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,1 mld HUF zysku rok wcześniej.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 5 rafinerii). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)