"Zysk netto za 2015 rok w wysokości 58 216 020,39 zł [walne zgromadzenie postanawia] przeznaczyć na :
1. dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,15 zł na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 39 746 000,70 zł
- dniem dywidendy jest dzień 17 czerwca 2016 roku.
- wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 roku.
2. wynagrodzenie dla akcjonariuszy założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2% zysku netto w łącznej kwocie: 1 164 320,40 zł
3. pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 8 481 006,29 zł
Pozostałą kwotę zysku w wysokości 8 824 693,00 zł przekazać na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie.

W ub.r. akcjonariusze FFiL Śnieżka zdecydowali o przeznaczeniu 39,12 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dało wypłatę 3,1 zł na akcję.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)