"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia pozostałą kwotę zysku netto CCC S.A. w wysokości 202 382 411,34 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy też w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy ma zostać wyznaczony na 31 sierpnia, a dzień wypłaty - na 13 września br.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze CCC zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 115,2 mln zł z zysku jednostkowego netto za rok 2014 na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 3 zł na akcję.

CCC odnotowało 259,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 420,4 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 288,4 mln zł wobec 115,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)