"Uchwała zarządu zostanie przedłożona do zaopiniowania radzie nadzorczej. Ostateczne decyzje co do podziału zysku za rok 2015 podejmie walne zgromadzenie Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" – czytamy w komunikacie.

Unima 2000 to integrator i dostawca rozwiązań IT oraz systemów telekomunikacyjnych. Firma ma contact center na 250 stanowisk. Od 2006 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)