Zysk operacyjny wyniósł 3,78 mln zł wobec 3,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,79 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 18,24 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 3,18 mln zł wobec 2,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)