Zysk operacyjny wyniósł 13,91 mln zł wobec 10,33 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 16,2 mln zł wobec 12,5 mln zł rok wcześniej.

"Większa sprzedaż gazu TPA, a także spadające ceny zakupu gazu i energii przyczyniły się do bardzo dobrych marż wygenerowanych w segmencie obrotu - EBITDA tego segmentu wzrosła z poziomu 5,5 mln zł w I kw. 2015 r. do 10,4 mln zł w I kw. 2016 r." - czytamy w raporcie.

Z kolei segment infrastruktury wygenerował 5,8 mln zł EBITDA w I kw. 2016 r. w porównaniu do 7 mln zł w I kw. 2015 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 242,84 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 237,58 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 2,76 mln zł wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Duon prowadzi sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce na zasadzie TPA (Third Party Access), tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Jest jednym z największych podmiotów prywatnych prowadzących detaliczny obrót energią elektryczną i gazem. Ponadto, prowadzi hurtową sprzedaż energii elektrycznej i gazu. Spółka dostarcza także gaz sieciowy oraz skroplony (LNG) z wykorzystaniem swej własnej infrastruktury. Od 2007 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)