Strata operacyjna wyniosła 0,55 mln zł wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,95 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 39,03 mln zł rok wcześniej.

Grupa Radpol to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)