W ub.r. akcjonariusze Inter RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2014 rok w wysokości 11,2 mln euro, czyli 0,56 euro na akcję.

Działalność grupy Inter RAO Lietuva obejmuje handel energią elektryczną na giełdach na Litwie i w Estonii, sprzedaż energii odbiorcom końcowym na Litwie i Łotwie oraz wytwarzanie energii w jednej z największych farm wiatrowych na Litwie. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)