Zysk operacyjny wyniósł 688,22 mln zł wobec 1 154,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Składki przypisane brutto Grupy sięgnęły 4 800,6 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 4 680,83 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 36,86 mln zł wobec 232 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 105,43 mld zł na koniec 2015 r.

>>> Czytaj też: KNF robi porządki w szkodach osobowych. Będzie tabela odszkodowań