Zysk operacyjny wyniósł 3,35 mln zł wobec 11,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,36 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 29,22 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. r. fin. 2015/2016 spółka miała 9,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 18,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 57,31 mln zł w porównaniu z 75,59 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. r. fin. 2015/2016 wyniósł 5,51 mln zł wobec 4,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem oraz jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.

(ISBnews)