Strata operacyjna wyniosła 63,91 mln zł wobec 23,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 174,83 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 1 002,58 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 17,34 mln zł wobec 24,55 mln zł straty rok wcześniej.

LPP zarządza 6 markami modowymi - Reserved, Cropp, House, Mohito, SiNSAY i Tallinder. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)