"Produkcja energii elektrycznej obniżyła się o 2%, co jest głównie efektem braku współspalania biomasy i niższej produkcji w elektrowniach wodnych oraz utrzymującej się niekorzystnej sytuacji na rynku energii ze źródeł odnawialnych (niższy wolumen produkcji z OZE, niższa cena zielonych certyfikatów, brak wsparcia dla elektrowni wodnych o mocy powyżej 5 MWe, obniżenie o 50% poziomu wsparcia dla współspalania)" - czytamy w komunikacie.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wzrósł o 1,8% r/r do 12,73 TWh, a liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej zwiększyła się o 0,9% r/r do 5 431 tys.

"W I kwartale 2016 r. Grupa Tauron wyprodukowała i sprzedała ponad 1,2 mln ton węgla handlowego. Wzrost produkcji w porównaniu do ubiegłego roku w głównej mierze wiązał się z przejęciem spółki Nowe Brzeszcze Grupa Tauron" - czytamy dalej.

Produkcja węgla wzrosła o 24,7% r/r do 1,21 mln ton, a sprzedaż wyniosła 1,22 mln ton, co oznacza wzrost o 7% r/r.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)