Strata operacyjna wyniosła 3,71 mln zł wobec 26,72 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 185,72 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 122,97 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2016 r. wyniósł 7,07 mln zł wobec 4,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Midas należy do telekomunikacyjnej grupy miliardera Zygmunta Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)