Zysk operacyjny wyniósł 150,45 mln zł wobec 117,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 826,47 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 817,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 49,17 mln zł wobec 62,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)