Wynik z tytułu odsetek wyniósł 412,49 mln zł wobec 344,3 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 87,26 mln zł wobec 92,78 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 42,03 mld zł na koniec I kw. 2016 r. wobec 40 mld na koniec 2015 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 83,65 mln zł wobec 84,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)