Strata operacyjna wyniosła 6,68 mln zł wobec 5,43 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 125,31 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 114,49 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 1,27 mln zł wobec 8,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)