Zysk operacyjny wyniósł 3,91 mln zł wobec 4,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,84 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 41,12 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 2,22 mln zł wobec 2,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien, drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. W 2013 r. grupa poszerzyła działalność o produkcję litych podłóg drewnianych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. W 2015 r. miała 225,06 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)