Zysk operacyjny wyniósł 32 mln zł wobec 32,18 mln zł zysku rok wcześniej.

W I kwartale 2016 r. skorygowana EBITDA wyniosła 89,3 mln zł wobec 89,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 181 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 174,89 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 5,08 mln zł wobec 2,71 mln zł straty rok wcześniej.

"Liczba dostarczonych usług (RGU) na koniec marca 2016 r. wyniosła 1,69 mln, czyli o 4,3% więcej niż przed rokiem.

* liczba RGU usług telekomunikacyjnych (telewizja, Internet, telefon) wzrosła o 30,2 tys. r/r,

* liczba RGU usług pozostałych (energia elektryczna, monitoring domu, ubezpieczenia) wzrosła o 39,1 tys. r/r" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Na koniec marca 2016 r. z usług Grupy Multimedia Polska korzystało 826,9 tys. klientów.

"Grupa Multimedia Polska zainwestowała w I kwartale 2016 r. 85,2 mln zł, z czego 31,4 mln zł stanowiły nakłady związane z rozbudową, modernizacją i utrzymaniem sieci. Zmiany stanu zobowiązań inwestycyjnych oraz uzgodnienia pomiędzy fakturowaniem nakładów inwestycyjnych a poziomem środków trwałych wyniosły 53,8 mln zł w związku z przesunięciem dużej części płatności za projekty niezakończone w 2015 r. na I kwartał 2016 r." - czytamy dalej.

Multimedia Polska SA to czołowy ogólnopolski dostawca usług telekomunikacyjnych - telewizji cyfrowej, internetu stacjonarnego i mobilnego, a także telefonii stacjonarnej i mobilnej. Wśród kompleksowych usług dla domu spółka oferuje również: ubezpieczenie mieszkania, wideo monitoring, energię elektryczną oraz gaz. Obligacje spółki są notowane na rynku Catalyst.

(ISBnews)