Zysk operacyjny wyniósł 12,4 mln zł wobec 8,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 367,98 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 336,24 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 6,62 mln zł wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I kw. 2016 r. EBIT Grupy wyniósł 12 397 tys. zł wobec 8 539 tys. zł w I kw. 2015 r. tj. 45% wzrostu r/r. Marża EBIT wyniosła 3,37% wobec 2,54% w I kw. 2015 r. Skokowy wzrost EBIT w omawianym okresie zanotował segment inżynieryjny, który pokazał ponad 2223% wzrostu zysku do poziomu 1,4 mln zł. Segment kubaturowy pokazał 131% wzrost EBIT do poziomu 13,8 mln zł. W powyższym wyniku EBIT uwzględniono wartość 3,67 mln zł jednorazowego zysku ze sprzedaży prawa do lokalu przy ul. Puławskiej w Warszawie (dawna siedziba Erbud SA) i działki w Toruniu. Negatywny wpływ na skonsolidowany EBIT Grupy miał segment energetyczny, który obniżył wynik o 3 mln zł, pochodna sezonowości w branży" - czytamy w raporcie.

Marża netto Grupy wyniosła 2,24% wobec 1,65% w analogicznym okresie 2015 r.

Przychody segmentu kubaturowego (uwzględnia przychody Erbud SA, Erbud International i GWI) wyniosły 262 817 tys. zł, tj. odnotowały 7% wzrostu r/r.

Przychody segmentu inżynieryjno-drogowego wyniosły 32 355 tys. zł wobec 29 777 tys. zł w I kw. 2015 r., tj. wzrosły o 9% r/r.

Przychody segmentu energetycznego w I kw. 2016 r. wyniosły 46 679 tys. zł, tj. wzrosły o 27% r/r.

W I kw. 2016 r. sprzedaż w Grupie Budlex wyniosła 110 mieszkań i lokali użytkowych (w oparciu o akty notarialne) wobec 91 w I kw. 2015 r. W przedsprzedaży na lata 2016-2017 r. Budlex zawarł umowy przedwstępne na 234 mieszkania i lokale użytkowe na kwotę ok. 63,99 mln zł wobec 138 mieszkań i lokali na koniec marca 2015 r. o łącznej wartości 35,8 mln zł, podano również.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. miała 1 763,28 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)