"Powrót do regularnych wypłat dywidend jest najważniejszym celem, a jednym z warunków jest wygenerowanie 1,2-1,4 mld zł wolnych przepływów gotówkowych" - powiedział Szeląg podczas konferencji prasowej.

Podtrzymał "silną determinację do schodzenia z długu" w kolejnych okresach. Obecne zadłużenie netto/EBITDA LTM wynosi 3,34x (3,33x na bazie pro forma). "Wierzymy, że jesteśmy w stanie pogodzić spłatę długu i wypłatę dywidendy już za 2016 przy total secured level ratio poniżej 3,2x, co jest warunkiem z umów z kredytodawcami" - dodał członek zarządu Cyfrowego Polsatu.

W jego ocenie, bardzo dobre wyniki grupy za I kw. nie pozostawiają wątpliwości, że akwizycja Midasa "idealnie" uzupełnia działalność Grupy Cyfrowy Polsat.

"Stabilny wzrost przychodów oraz kontrola kosztów operacyjnych skutkowały wysokim wynikiem oraz marżą EBITDA. Nadal silną pozycję w naszym bilansie stanowią wolne przepływy pieniężne - ich 12-miesięczna wartość wyniosła ponad 1,3 mld zł, mimo że w minionym kwartale nadal obsługiwaliśmy kosztowne obligacje Polkomtela. Spłaciliśmy kredyty bankowe Grupy Midas oraz odkupiliśmy już większość obligacji zerokuponowych wyemitowanych przez Midas, a naszym niezmiennym celem na pozostałą część roku jest dalsze regularne oddłużanie Grupy" - podsumował Szeląg.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Midas także należy do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)