"Zysk netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2015 w kwocie 2 290 398 459,80 zł dzieli się w ten sposób że:
1) 99,7% zysku netto banku, tj. kwotę 2 283 489 295,80 zł przeznacza się na dywidendę,
2) kwotę 6 909 164,00 zł przeznacza się na fundusz ogólnego ryzyka bankowego" - czytamy w projekcie uchwały.

"Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 8,70 zł" - podano także.

Dzień dywidendy ma zostać wyznaczone na 22 czerwca 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na 6 lipca 2016 roku.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.

(ISBnews)