"Analizując wyniki finansowe oraz sytuację na rynkach, na których funkcjonuje spółka, zarząd postanowił zaproponować akcjonariuszom spółki wypłatę dywidendy poprzez:

1. przeznaczenie całego zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 13 721 654,78 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,

2. użycie kapitału zapasowego spółki poprzez przeznaczenie kwoty 22 027 414,72 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

Tym samym łączna kwota rekomendowana przez zarząd na wypłatę dywidendy wynosi 35 749 069,50 zł co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję spółki wynosi 0,75 zł.

Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 14 lipca 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy to 2 sierpnia 2016 roku, podano również.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej - oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios, drukarnie oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową.

(ISBnews)