Zysk operacyjny wyniósł 2,7 mln USD wobec 7,89 mln USD zysku rok wcześniej.

Znormalizowana EBITDA wyniosła 5,81 mln USD wobec 9,78 mln USD rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,78 mln USD w I kw. 2016 r. wobec 32,24 mln USD rok wcześniej.

Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.

(ISBnews)