Zysk operacyjny wyniósł 7,91 mln zł wobec 7,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 221,44 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 248,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 1,89 mln zł wobec 6,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,24 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)