Zysk operacyjny wyniósł 0,15 mln zł wobec 6,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Wyłączając pozycje jednorazowe, skorygowany zysk operacyjny EBIT wyniósł 3,85 mln zł w I kw. 2016 r. w porównaniu do 135 tys. zł w IV kw. 2015 r.

Zysk EBITDA za I kw. 2015 roku wyniósł 107,13 mln zł (-4% r/r oraz 5% kw/kw). Marża zysku EBITDA w I kw. 2016 r. wyniosła 27,4% w porównaniu do 25,3% w IV kw. 2015 r. oraz 28,7% w I kw. 2015 r.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 110,83 mln zł za pierwsze 3 miesiące 2016 r. (-2% r/r). Marża skorygowanego zysku EBITDA w I kw. 2016 r. wyniosła 28,4%, natomiast w I kw. 2015 r. 29,1%.

"Eliminacja pozycji jednorazowych w pierwszych 3 miesiącach 2016 roku miała wpływ na wzrost skorygowanego zysku EBITDA w kwocie 3 702 [tys.] zł wobec kwoty 8 660 [tys.] zł wpływającej na wzrost zysku EBITDA w IV kw. 2015 r." - czytamy w komentarzu do wyników.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 390,49 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 388,72 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów w stosunku do I kw. 2015 roku był przede wszystkim związany z nabyciem spółki TK Telekom Sp. z o.o. Wpływ konsolidacji Spółki TK Telekom na przychody w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Netia S.A. za pierwsze 3 miesiące 2016 r. wyniósł 32.245 zł" - czytamy dalej w komentarzu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 2,83 mln zł wobec 13,52 mln zł straty rok wcześniej.

"Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w pierwszych 3 miesiącach 2016 r. OpFCF zdefiniowany jako skorygowany zysk EBITDA pomniejszony o wartość inwestycji kapitałowych wyłączając nakłady inwestycyjne na integrację, projekt 'Netia Lajt' oraz kapitalizowane odsetki od kredytu wyniósł 73 463 [tys.] zł (8% r/r)" - napisała także spółka.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.

(ISBnews)