Zysk operacyjny wyniósł 6,64 mln zł wobec 6,76 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł do 47,3 mln zł wobec 41,8 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 764,05 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 4 605,77 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2016 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły średnio o 0,4% rok do roku i był to drugi kwartał z rzędu, kiedy obserwowaliśmy niewielki wzrost cen. Na rynku FMCG natomiast utrzymuje się silna konkurencja ze strony dyskontów. Grupa Eurocash dalej jednak wspiera swoich małoformatowych klientów poprzez budowę efektu skali, co zostało poparte 3,4-proc. wzrostem sprzedaży. Na ten wzrost złożył się zarówno stabilny rozwój organiczny, jak i nabycie 50% udziałów w Firmie Rogala, prowadzącej ponad 60 placówek franczyzowych w sieci Delikatesy Centrum (i konsolidowanej przez Eurocash od stycznia br.)" - powiedział członek zarządu spółki Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.

Istotny wzrost sprzedaży Grupa Eurocash zanotowała w formacie Delikatesy Centrum. Hurtowa sprzedaż do tej sieci franczyzowej wzrosła w I kwartale 2016 r. o ponad 9%, a w ujęciu like-for-like wzrost wyniósł 2,7%. Na koniec I kwartału 2016 r. sieć Delikatesy Centrum liczyła 1065 sklepów.

Sieć sklepów "abc" na koniec marca br. liczyła już 7 957 placówek, co oznacza, że w I kwartale powiększyła się o 299 sklepów, a w ostatnich 12 miesiącach (od kwietnia 2015 r. do marca 2016 r.) przyłączyło się do niej 956 placówek.

"W I kwartale 2016 r. koncentrowaliśmy się przede wszystkim na poprawie efektywności. W rezultacie zarówno na poziomie zysku brutto na sprzedaży, jak i EBITDA zanotowaliśmy wzrost rentowności, co w efekcie przełożyło się na 2 mln zł zysku netto w I kwartale 2016 r. wobec 3 mln zł straty w ubiegłym roku. Należy przy tym pamiętać, że w naszej działalności pierwsze miesiące roku tradycyjnie mają znikomy udział w całorocznych zyskach, a zdecydowaną większość wypracowujemy w kolejnych kwartałach" - dodał Owczarek.

Wskaźnik zadłużenia netto Grupy Eurocash w relacji do 12 miesięcznej EBITDA na koniec I kwartału 2016 r. wynosił 0,5x, podczas gdy przed rokiem dług netto stanowił niemal 2x, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 8,83 mln zł wobec 19,87 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). W ramach prowadzonych przez Grupę Eurocash sieci franczyzowych i partnerskich skupionych jest ok. 13 tysięcy niezależnych sklepów detalicznych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)