Zys netto ogółem (uwzględniający akcjonariuszy niekontrolujących) wyniósł 2,78 mln zł wobec 7,97 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 1,37 mln zł wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,15 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 87,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 25,84 mln zł wobec 7,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews)