Zysk operacyjny wyniósł 67,72 mln zł wobec 44,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 303,5 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 982,56 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Inter Cars z rynku krajowego stanowiły około 58,5% przychodów łącznie całej grupy kapitałowej (uwzględniając wyłączenia konsolidacyjne). W ramach działalności dystrybucyjnej udział zagranicznych spółek wynosi 34,7%. Rynek polski pozostaje podstawowym rynkiem sprzedaży dla grupy kapitałowej" - czytamy w raporcie.

Sprzedaż eksportowa rozumiana jako sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne oraz sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars S.A.) do kontrahentów zagranicznych wzrosła o 43,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, podano także.

InterCars podał, że w I kw. przychody wzrosły we wszystkich obszarach geograficznych. Spółka konsekwentnie realizuje politykę ekspansji terytorialnej na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Rynki te wykazują się dużym potencjałem wzrostu i wyższą rentownością netto dla branży niż rynek krajowy.

"Najwyższą dynamikę sprzedaży za I kwartał 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku (po przeliczeniu na PLN i po wyłączeniach konsolidacyjnych) odnotowały spółki zależne w następujących państwach: Niemcy (225%), Słowenia (187%), Węgry (72%), Włochy (70%), Bułgaria (69%) i Belgia (61%). Przy czym ze spółek zależnych o największym wpływie na przychody Grupy, obok spółek w Rumunii (56%), na Litwie (30%) i w Chorwacji (45%), należy wskazać spółki zależne w Czechach (25%) i na Słowacji (23%)" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 11,19 mln zł wobec 7,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r.

(ISBnews)